Școala Gimnazială „Constantin Blănaru”
Cornu Luncii​

Un proiect de 1,7 milioane lei este accesat de Școala Gimnazială „Constantin Blănaru” prin PNRAS

Comunicat de presă
PNRR: Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar

Perioada de desfășurare a proiectului: 10.05.2024 – 30.06.2026.

Valoarea totală a contractului de finanțare este 1.171.217,80 de lei, finanțat integral printr-un ajutor financiar nerambursabil acordat în cadrul apelului de proiecte Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar, Schema de granturi PNRAS Runda a II-a (seria I). , așa cum a fost aprobată în  Ordinul ministrului educației 6572/26.10.2023

Obiectivul general al proiectului constă în reducerea ratei de abandon școlar și sprijinirea elevilor din medii dezavantajate la Școala Gimnazială ”Constantin Blănaru” Cornu Luncii și vizează creşterea accesului la educație pentru grupurile vulnerabile şi combaterea excluziunii sociale, absenteismului şi abandonului şcolar. Proiectul se adresează grupului țintă eligibil în cadrul Programului Național de Reducere a Abandonului Școlar care este alcătuit din:

  • Toți elevii de nivel gimnazial (clasele V-VIII) din unitatea de învățământ;
  • Cadrele didactice;
  • Părinții elevilor de nivel gimnazial (clasele V-VIII) din unitatea de învățământ;

Activităţile derulate în cadrul proiectului:

  • Activități de identificare și monitorizare a elevilor în risc de abandon școlar MATE;
  • Activități de prevenire, intervenție și compensare;
  • Lucrări de amenajare minore și achiziționarea de bunuri;
  • Activități de digitalizare a procesului educațional;


Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați!
Școala Gimnazială ”Constantin Blănaru” Cornu Luncii

Telefon: 075 2876 908 e-mail: cluncii@yahoo.com

Foto: Freepik

Comentariile sunt închise.