Școala Gimnazială „Constantin Blănaru”
Cornu Luncii​

Viziune

Școala Gimnazială Cornu Luncii își propune să devină una din şcolile de prestigiu din comuna Cornu Luncii şi din zona Fălticeni, apreciată de către elevi, părinţi şi comunitatea locală pentru eficienţa activităţii instructiv-educative, asigurarea condiţiilor materiale necesare unui învăţământ de calitate, asigurarea egalităţii şanselor tuturor elevilor, pentru rezultate deosebite în activitatea de performanţă şi pentru ancorarea şcolii în comunitatea locală şi europeană.