Școala Gimnazială „Constantin Blănaru”
Cornu Luncii​

Misiune

Școala Gimnazială Cornu Luncii – în parteneriat cu comunitatea locală – oferă șanse egale pentru educație și cultură tuturor elevilor, indiferent de starea materială și religie, promovând identificarea și dezvoltarea abilităților și capacităților fiecărui elev pentru a se adapta unei societăți europene prin formarea unor comportamente și atitudini responsabile față de ei și față de comunitate.

În demersul propus se respectă Codul etic al Școlii cu PJ Cornu Luncii.